Archív štítkov: VMV

Misia dnes a včera

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. „ Na pôde Rimavského seniorátu  sme v pôstnom čase privítali dôstojného brata dištriktuálneho biskupa  východného dištriktu Slavomíra Sabola, […]

V Padarovciach sa stretli spevokoly

Seniorátne stretnutie spevokolov sa konalo v tomto roku  v cirkevnom zbore Padarovce. Náš spevokol tam  vystúpil s tromi piesňami: Ukáž nám Pane svojho Otca, Chváľ duša moja Pána chváľ a piesňou Pokoj je v Bohu. Podujatie, ktoré bolo organizované vnútromisijnym  výborom, bolo veľkým požehnaním pre celý náš seniorát ako aj pre nás. Na podujatí vystúpilo […]

Veda a viera

Vnútromisjný výbor Rimavského seniorátu 13. apríla 2014 v priestoroch reštaurácie Junior Komplex v Rimavskej Sobote usporiadal stretnutie s názvom VEDA A VIERA. Podujatie otvoril predseda vnútromisijného výboru Martin Riecky. Privítal na ňom všetkých prítomných, osobitne vzácneho hosťa, doc. Vladimíra Bahýla zo Zvolenskej Slatiny. Po úvodnej modlitbe rimavskosobotskej farárky Viktórie Lisákovej si prítomní vypočuli prednášku pána […]

Stretnutie žien Rimavského seniorátu

V nedeľu 24. novembra 2013, ktorá bola aj poslednou nedeľou cirkevného roka, sa konalo stretnutie žien  Rimavského seniorátu na pôde nášho cirkevného zboru v Rimavskej Sobote v reštaurácii Junior. Témou tohto stretnutia bolo 500. výročie reformácie. Na stretnutí prednášala sestra PhDr. Jana Kepplová, ktorá je  koordinátorkou projektu, ktorý zabezpečuje  prípravu gobelínu k výročiu reformácie. Veľmi zaujímavým podnetným spôsobom a pútavou […]

Stretnutie s emeritným biskupom

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu  už tradične zorganizoval stretnutie s emeritným biskupom našej ECAV. V tomto roku naše pozvanie prijal brat emeritný biskup Ivan Osuský, ktorý doobedu zvestoval slovo Božie v cirkevnom zbore Rimavská Sobota na slovenských službách Božích, zároveň na maďarských službách Božích pozdravil maďarských cirkevníkov hrejivými slovami evanjelia. Poobede  pod vedením predsedníctva Rimavského seniorátu sme sa stretli […]