Archív štítkov: reformácia

Reformačné popoludnie

ECAV Rimavská Sobota pozýva  29. októbra 2017 na reformačné služby Božie o 9,30 hod slovenské a na o 11,00 hod na maďarské služby Božie a poobede na reformačné popoludnie s témou Katharina von Bora.

Výstava v múzeu

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote sa otvorila výstava pri príležitosti 500. výročia Reformácie. Iniciátorom výstavy bol Béla Pohóczky ml. Výstava v našom regióne zachytáva obdobie Reformácie našich predkov.

Výstava o reformácii

Vedomostná súťaž o reformácii

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje vedomostnú súťaž pre kolektívy. Viac informácií TU    

Medzinárodný modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie 2017

Dňa 31. októbra 2017 sa oslavuje 500.výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. A pre nemecky hovoriace Evanjelické aliancie vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku to bol dostatočný dôvod k tomu, aby  sa modlitebný týždeň 2017 venoval centrálnej téme reformácie. Preto sa témy […]

„Oslobodení Božou milosťou“

Stovky fotografií zo seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie nájdete TU

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2016

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Pamiatku reformácie bol prečítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na slávnostných službách Božích v pondelok 31. októbra 2016. Milí bratia a milé sestry! Tohtoročný sviatok Pamiatky reformácie slávime rok pred 500. výročím jej začiatku. Upriamujeme svoju pozornosť k tomuto jubileu, aby sme si nanovo uvedomili, čo […]

Pamiatka Reformácie

Každým rokom v jesennom čase si pripomíname aj s našimi deťmi Pamiatku Reformácie. V tomto roku sme mali tému: Boží bojovník viery. Je veľmi dôležité, aby sme svoju vieru brali vážne. V Biblii je napísané, že bez viery nie je možné sa ľúbiť Bohu. Podobne každý deň by sme mali svoju vieru prehlbovať. Niekoľko detských […]

600 rokov od upálenia Jana Husa

V Rimavskej  Sobote sme si na slovenských, ale aj na maďarských službách Božích pripomenuli 600.výročie upálenia Jána Husa. Pani farárka nám premietla podrobne životopis Jána  Husa a rozprávala nám o jeho životnom diele a o odkaze na pravdu evanjelia. Ktovie,  či by sme sa my dnes dokázali obetovať za svoju vieru? I riekol Ježiš Židom, […]