Archív štítkov: Veľká noc

Veľkonočná párty

Pred sviatkami sme sa stretli v zborovej miestnosti.  S našimi malými kamarátmi sme zažili príbeh, ktorý opisoval udalosti, ktoré sa odohrali počas Zeleného štvrtka. Ozdobovali sme sladké veľkonočné vajíčka, potom sme vyrábali mávatká, na ktorých bol znázornený život Pána Ježiša a nakoniec sme sa hrali zaujímavé hry.

Veľkonočné požehnanie

K veľkonočným sviatkom 2016 prajeme hojnosť Božieho požehnania a ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali počas sviatkov. Je to Boží dar, keď spoločne môžeme prijímať radostnú zvesť evanjelia o vzkriesenom Kristovi, ktorý aj dnes nám všetkým ponúka spásu a záchranu. Počas sviatkov sme mali mnohé príležitosti počuť evanjeliovú zvesť o našom Spasiteľovi. “Ak ústami vyznávaš Pána […]

Poďakovanie nášmu Spevokolu

Sme vďační Pánu Bohu za hodnotu a dar spevu, ktorým oslavujeme vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Počas Veľkej noci odzneli dve veľmi krásne piesne, ktorými sa potvrdzuje sila viery. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na spolupráci a vytvorili neopakovateľné dielo, ktoré chváli nášho Stvoriteľa. Ďakujeme našim spevokolistom aj za dôstojnú reprezentáciu na 1. ročníku prehliadky spevokolov […]

Kresťanská Veľká noc

Len v kocke a stručne. História Veľkej noci má svoje dávne a praveké korene v izraelskej tradícii. Každým rokom si Izraelský národ pripomína Božiu záchranu z Egypta. Keď ich Boh prostredníctvom Mojžiša vyviedol z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme Kanaán. Dodnes židia slávia „Pesach“.

Pascha a Sederová večera

Na besiedke sme sa dozvedeli čo znamená Sederová večera  a Pascha. Je súčasťou židovskej Veľkej noci a má pokračovanie v kresťanstve. Dodnes ju židia ponechávajú vo svojej tradícii. Slávia ju v každej rodine zachovávajúc prísne pravidlá. Aj Pán Ježiš sa zúčastnil židovskej Veľkej noci. A preto má ona hlboký význam v našom živote. Začína záchranou židovského národa z egyptského otroctva, ale […]

Ukrižovaný a Vzkriesený

Oslava vzkriesenia Krista Pána sa niesla v znamení radostných chvíľ počas Veľkonočnej nedele v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote.  Deti mali veľmi pekné pásmo pod názvom „Ukrižovaný a Vzkriesený Pán“. Sme radi, že aj malých poslucháčov môžeme zapojiť do slávnostných chvíľ. Sestra farárka Viktória Lisáková mala veľkonočnú kázeň o pečati, ktorou bol zapečatený hrob Pána Ježiša a akým spôsobom sa […]

Po Veľkej noci

Ešte v nás rezonujú sviatky Veľkej noci, počas ktorých sme spolu s Ježišom prežívali dobrorečenie pri Poslednej večeri, sklamanie z Judášovej zrady, smrteľnú úzkosť v Getsemane, smútok nad Petrovým zapretím, pokoj a mlčanie pred Kaifášom a Pilátom. Trpeli sme spolu s ním, keď Ho bičovali, potupovali, rúhali sa Mu a napokon Ho ukrižovali.  Ale zavŕšením týchto udalostí bola nesmierna radosť z Jeho slávneho zmŕtvychvstania, ktoré […]

Veľkonočné vystúpenie

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho vykúpenie a za Jeho víťazstvo nad smrťou. Veľkonočné slávnostné Služby Božie boli obohatené vystúpením našich detí, ktoré zahrali scénku k aktuálnej téme vzkriesenia. Po tejto  biblickej scénke naše deti spievali  veľkonočnú pieseň z evanjelického spevníka „Kristus  vstal z mŕtvych, haleluja…“. Sestra farárka Viktória Lisáková  nám zvestovala slovo Božie z listu Rímskym 10,9 „Ak […]

Zamyslenie k Veľkej noci

„Ale Boh ho vzkriesil …“  (Skutky apoštolov 2:24) Boh aj po dvetisíc rokoch stále chce, aby zmŕtvychvstanie bolo ústredným motívom našej viery.   Knihy Novej zmluvy ju potvrdzujú a spolu s krížom sa ohlasuje ako podstatná časť veľkonočného tajomstva: Kristus vstal z mŕtvych! V prvom storočí boli svedkami zmŕtvychvstania apoštoli. V dvadsiatom prvom storočí za svedkov […]