Archív štítkov: advent

Adventná besiedka

Pokračujeme v adventnej príprave. Dnes sme prežili prvé stretnutie s pastiermi, ktorí sa vybrali do Betlehema presvedčiť sa na vlastné oči o zvesti, ktorú počuli od anjelov. “ Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Pastieri sa stali novými poslami a rozprávali všetkému ľudu o tom čo videli a zažili na […]

2. adventná nedeľa v Ožďanoch

2.adventná nedeľa sa niesla v znamení pamiatky posvätenia chrámu. Lepšie povedané, na Ondreja si pripomíname v Ožďanoch našich predkov, ktorí pred mnohými rokmi postavili tento skvost chrámu, ktorý navštevujeme. Na službách Božích vystupovali aj deti a mali sme krásnu kázeň o tom, prečo si máme vážiť svojich predkov ich prácu a prečo nemáme opúšťať svoje […]

Kázeň na 1. adventnú nedeľu

Suspírium: Noc pominula, deň je tu tichučké ráno nového Adventu. S Tebou Pane milý, chcem chodiť stále, kráčať veľkí, malí v radosti, jak v biede, v tebe viera naša, nás už viac s Tebou nerozdelí. Skloň sa k nám, ó nakloň ako k svojim valstným, požehnaj nám, čuj nás drahý Pane, z lásky svojej svätej […]

Pastieri, pastieri

Pomaly sa nám kráti Adventný čas, ktorý bol naplnený detským smiechom, túžbou, prekvapením a radostnými chvíľami na detských stretnutiach. Na všetkých stretnutiach sme mali biblické príbehy, biblické filmy a kresťanské piesne spojené s tvorivými dielňami. Zároveň sme nacvičovali aj koledy. Je veľmi dôležité, aby sme rástli aj duchovne, aby sviatky mali iný a hlbší rozmer.

Z cirkevných dejín Vyšnej Pokoradze

Tretia adventná nedeľa bola vzácnym požehnaním v cirkevnom zbore vo Vyšnej Pokordazi. Pán profesor Július Alberty spracoval dejiny evanjelickej cirkvi vo Vyšnej Pokoradzi. Sme veľmi radi, že sa mohol zúčastniť týchto bohoslužieb. Na slávnostných službách Božích kázala sestra konseniorka Iveta Korenková, liturgovala sestra farárka Viktória Lisáková, brat seniorálny dozorca Jaroslav Bagačka pozdravil prítomných, sestra Soňa […]

Betlehemský príbeh

Betlehemský príbeh vo forme hry. Na stretnutí detí sme opäť spoznávali biblický príbeh, ktorý sa odohral pre 2 tisícami rokov. Premenili sme ho na zábavnú formu, cez ktorú sme spoznávali Božie pravdy a Božie zasľúbenia.

Mikulášska nádielka

Každý si zaslúži, aby bol šťastný. A niekedy k radosti človek potrebuje málo. Malý úsmev, hrejivé slovo, malé prekvapenie, okamih priateľstva. Na stretnutí detí sme si našli čas na Adventné hodiny, na hru zlatý oriešok, učili sme sa koledy a čakali sme Mikuláša. Potom sme pozerali film Vianočná záhada a s modlitbou i s  krásnymi […]

Otvorenie adventu 2015

Na hlavnom námestí v Rimavskej Sobote za prítomnosti predstaviteľov mesta a pozvaných hostí a mnohých ďalších, ktorí čakali s napätím na rozsvietenie vianočného stromčeka. K prítomným sa prihovoril primátor mesta a predstavitelia cirkví. Malých poslucháčov potešili tóny ľudových piesni a vystúpenie detí s koledami.

Advent 2015 očami detí

Napriek nepriaznivému počasiu, sme sa nevzdali, ale ani napriek mnohých programom, ktoré ponúka mesto Rimavská Sobota v Adventnom čase. Otvorenie adventného času sa síce začalo na námestí. Ale my sme pokračovali dnes v zborovej miestnosti. Biblický príbeh o Zachariášovi a Alžbete nám prezradili mnoho o ich živote vyvoleného národe. Či vôbec žili v očakávaní Mesiáša. […]