Archív štítkov: spevokol

Stretnutie spevokolov RIS

Počas prvej nedele k poďakovaniu za úrody zeme sme mali stretnutie spevokolov v RIS. Náš spevokol spieval piesne: Chcem vojsť do tvojich brán, Túžim priniesť na oltár, Pán zastavil sa na brehu. Všetkým členom a členkám ako aj našej dirigentke ďakujeme za  vernú službu.

Seniorátne stretnutie spevokolov v Hnúšti

V tomto roku počas mesiaca október, ktorý sa nesie v znamení poďakovania za úrody zeme, sme mali prehliadku spevokolov v cirkevnom zbore Hnúšťa. Náš spevokol dirigovala sestra Katarína Šefčíková. Spevokol vystúpil s piesňami: Adoremus, Boh je láska a Žehnajúce ruky Pane z evanjelického spevníka.

Spevokol

Služby Božie na 1. sviatok vianočný spestrilo vystúpenie nášho spevokolu, ktorý sa prezentoval  vianočnými piesňami. Tu si ich môžete vypočuť.  A tu pozrieť vianočný vinš.

Vianočný dar

Ako prejav úcty a vďačnosti sme pripravili pre našich spevokolistov malý skromný darček. Nové sviatočné šály a malú zimnú čiapočku. Dostali sme ich ako milodar a maličkosti pripavili naši zruční mládežníci. Veľmi si vážime starostlivú a pravidelnú prácu na nácvikoch. A hlavne máme úctu ku starším, ktorí verne zotrvávajú v cirkvi. Spievame na chválu a […]

Priateľské stretnutie

20. nedeľa po svätej Trojici sa niesla v znamení priateľskej návštevy z cirkevného zboru z Nitry. Sme veľmi radi, že sme spolu svätili dnešnú nedeľu a radovali sa zo zvesti slova Božieho. Bratovi farárovi Ivanovi Eľkovi ďakujeme za službu nášmu spevokolu za krásnu pieseň a bratovi dozorcovi Jánovi Hubovi za pozdrav.

Stretnutie spevokolov

Ďakujeme Pánu Bohu za všetkých, ktorí s láskou spievajú na Božiu slávu pri rôznych príležitostiach v tomto roku v Králi, domácim ďakujeme za všetko.

Poďakovanie nášmu Spevokolu

Sme vďační Pánu Bohu za hodnotu a dar spevu, ktorým oslavujeme vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Počas Veľkej noci odzneli dve veľmi krásne piesne, ktorými sa potvrdzuje sila viery. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na spolupráci a vytvorili neopakovateľné dielo, ktoré chváli nášho Stvoriteľa. Ďakujeme našim spevokolistom aj za dôstojnú reprezentáciu na 1. ročníku prehliadky spevokolov […]

Novoročný koncert

Novoročné zážitky z koncertu, ktorý sme zažili 7.januára 2015 v priestoroch evanjelického chrámu Božieho v Rimavskej Sobote.

V Padarovciach sa stretli spevokoly

Seniorátne stretnutie spevokolov sa konalo v tomto roku  v cirkevnom zbore Padarovce. Náš spevokol tam  vystúpil s tromi piesňami: Ukáž nám Pane svojho Otca, Chváľ duša moja Pána chváľ a piesňou Pokoj je v Bohu. Podujatie, ktoré bolo organizované vnútromisijnym  výborom, bolo veľkým požehnaním pre celý náš seniorát ako aj pre nás. Na podujatí vystúpilo […]