Archív štítkov: Vianoce

Rozpis SB počas vianoc 2017

Vianoce 2016

Neodmysliteľnou súčasťou vianočnej atmosféry je vianočný program našich detí, už tradične vystupovali žiaci cirkevnej školy pod názvom Vianočné hviezdičky a deti zo štátnych škôl spievali koledu Do mesta Betlema pospiechajme. Počas druhého dňa sme  mali vystúpenie nášho spevokolu a krásny vinš k Vianociam. FOTOGRAFIE

Požehnané vianoce 2016

Požehnané vianočné sviatky Vám všetci prajeme,  aby  Božia láska vstupovala do vašich životov zvesťou slova Božieho. “Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežactvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo […]

Evanjelické vianoce

Aké sú evanjelické Vianoce a čím sa líšia od tých druhých? V každej rodine a v každom kúte celého sveta si ľudia vytvárajú svoje vlastné zvyky a tracície. Počas Vianoc sa snažia všetci byť spolu a to čo bolo stratené chcú znova objaviť, počas sviatkov sú k sebe pozornejší, všímavejší, milší.… Možno si položíme otázku, […]

Spevokol

Služby Božie na 1. sviatok vianočný spestrilo vystúpenie nášho spevokolu, ktorý sa prezentoval  vianočnými piesňami. Tu si ich môžete vypočuť.  A tu pozrieť vianočný vinš.

Koledníci

Vianočný dar

Ako prejav úcty a vďačnosti sme pripravili pre našich spevokolistov malý skromný darček. Nové sviatočné šály a malú zimnú čiapočku. Dostali sme ich ako milodar a maličkosti pripavili naši zruční mládežníci. Veľmi si vážime starostlivú a pravidelnú prácu na nácvikoch. A hlavne máme úctu ku starším, ktorí verne zotrvávajú v cirkvi. Spievame na chválu a […]

Pastieri, pastieri

Pomaly sa nám kráti Adventný čas, ktorý bol naplnený detským smiechom, túžbou, prekvapením a radostnými chvíľami na detských stretnutiach. Na všetkých stretnutiach sme mali biblické príbehy, biblické filmy a kresťanské piesne spojené s tvorivými dielňami. Zároveň sme nacvičovali aj koledy. Je veľmi dôležité, aby sme rástli aj duchovne, aby sviatky mali iný a hlbší rozmer.

Vianočný trojlístok

Všetkým našim milým čitateľom našej web stránky prajeme  požehnané Vianoce s prosbou, aby Boh pokoja naplnil vaše životy svojou prítomnosťou.