Archív štítkov: Vianoce

Vianoce

Vianoce 2017

Ďakujem všetkým za množstvo práce, obetavosti, lásky a spoločne strávených chvíľ počas vianočných sviatkov: za kázne, skrášlenie kostola, vystúpenie detí a konfirmandov, za spev nášmu spevokolu, za vinš, za modlitby za všetko čo sme vykonali na slávu Božiu. Viktória Lisáková

Vianoce 2016

Neodmysliteľnou súčasťou vianočnej atmosféry je vianočný program našich detí, už tradične vystupovali žiaci cirkevnej školy pod názvom Vianočné hviezdičky a deti zo štátnych škôl spievali koledu Do mesta Betlema pospiechajme. Počas druhého dňa sme  mali vystúpenie nášho spevokolu a krásny vinš k Vianociam. FOTOGRAFIE

Požehnané vianoce 2016

Požehnané vianočné sviatky Vám všetci prajeme,  aby  Božia láska vstupovala do vašich životov zvesťou slova Božieho. “Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežactvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo […]

Evanjelické vianoce

Aké sú evanjelické Vianoce a čím sa líšia od tých druhých? V každej rodine a v každom kúte celého sveta si ľudia vytvárajú svoje vlastné zvyky a tracície. Počas Vianoc sa snažia všetci byť spolu a to čo bolo stratené chcú znova objaviť, počas sviatkov sú k sebe pozornejší, všímavejší, milší.… Možno si položíme otázku, […]

Spevokol

Služby Božie na 1. sviatok vianočný spestrilo vystúpenie nášho spevokolu, ktorý sa prezentoval  vianočnými piesňami. Tu si ich môžete vypočuť.  A tu pozrieť vianočný vinš.

Koledníci

Vianočný dar

Ako prejav úcty a vďačnosti sme pripravili pre našich spevokolistov malý skromný darček. Nové sviatočné šály a malú zimnú čiapočku. Dostali sme ich ako milodar a maličkosti pripavili naši zruční mládežníci. Veľmi si vážime starostlivú a pravidelnú prácu na nácvikoch. A hlavne máme úctu ku starším, ktorí verne zotrvávajú v cirkvi. Spievame na chválu a […]

Pastieri, pastieri

Pomaly sa nám kráti Adventný čas, ktorý bol naplnený detským smiechom, túžbou, prekvapením a radostnými chvíľami na detských stretnutiach. Na všetkých stretnutiach sme mali biblické príbehy, biblické filmy a kresťanské piesne spojené s tvorivými dielňami. Zároveň sme nacvičovali aj koledy. Je veľmi dôležité, aby sme rástli aj duchovne, aby sviatky mali iný a hlbší rozmer.