Archív štítkov: Vianoce

Vianočný trojlístok

Všetkým našim milým čitateľom našej web stránky prajeme  požehnané Vianoce s prosbou, aby Boh pokoja naplnil vaše životy svojou prítomnosťou.

Vianočná besiedka 2014

V sobotu 20. decembra 2014 sme sa stretli v zborovej miestnosti, ktorá zaváňala vianočnou atmosférou a prípravou na štedrovečerné Služby Božie.

Zvonia zvony vianočné bim, bam, bom

Naším malým priateľom ďakujeme za skvelú atmosféru a radostné chvíle  na detských službách Božích, ktoré sa konajú v priestoroch nášho cirkevného zboru. Prvá téma bola: Posol Božích správ. Nabudúce pokračujeme, príďte sa pozrieť do našich tvorivých dielní.

Vianoce 2013

Sme vďační Pánu Bohu, že sme z milosti Božej prežili tohtoročné Vianočné sviatky. Za prípravu aj s tými najmenšími, ktorí očakávali príchod Vianočných chvíľ na detských besiedkach. Zároveň ďakujeme za spoločné  vystúpenia a zvesť slova Božieho počas sviatkov.

Moja najkrajšia vianočná pohľadnica

Po adventných prípravách, ktoré sa pomaly napĺňajú  nám sestra spirituálka Viktória Lisáková pripravila novú tému pod názvom Najstaršia Vianočná pohľadnica. Mohli sme si vypočuť ale aj názorne vidieť, ktorá bola najstaršia  Vianočná pohľadnica  na svete.