Archív štítkov: deti

Tábor Ester 2016

Ďakujem všetkým našim priateľom a blízkym, ktorí rok čo rok pomáhajú pri organizovaní biblického tábora. Našim cieľom je šíriť predovšetkým evanjelium a deťom priblížiť vieru v Pána Boha. Je to  veľmi náročná služba, ktorá si vyžaduje veľa lásky k Pánu Bohu a k deťom. Je to priestor, keď môžeme deťom priblížiť biblické príbehy jednoduchou formou […]

Perzská výprava

Tohtoročná téma na náš denný biblický tábor bude kniha Ester. Je to veľmi krásny, milý  a dojímavý príbeh, kde zvíťazí viera v Boha. Boh má aj dnes úžasný plán, do ktorého patríš aj ty. V dávnych dobách v ďalekej Perzskej krajine si vyvolí jednú sirotu, cez ktorú zachráni svoj ľud. Božie cesty a plány sú […]

Škovránok 2016 – Súťaž žiakov v speve duchovnej piesne

Spievam, spievaš, spievame …… spoločne i po samom. Na pomyselnom stupni víťazov 3. miesto obsadila Barborka Koháryová z 1. ročníka, 2. miesto patrí Jorge Kovácsovej z 3. ročníka a na najvyšší stupienok vystúpil Dominik Hegedüs z 3. ročníka. Víťazom gratulujeme.

Príď Duchu Svätý

Na besiedke sme dokončili cyklus izraelských kráľov a čakáme svätodušné sviatky. Vyrábali sme knihu bez slov, v ktorej sú len farby, cez ktoré sme určovali ich význam. Nech Božia milosť nás sprevádza až do najbližšieho stretnutia.

Anyáknapi köszöntő

Anyáknapi köszöntő ma vol megtartva az evangélikus rimaszombati templomban 2016 május 1-én. Nagyon szépek köszönjük a kedves programot a gyerekeknek. Isten áldjon meg minden édesanyát.

Biblická olympiáda Rimavského seniorátu

Ďakujem všetkým milým deťom z nášho seniorátu, že sa zúčastnili našej súťaže, ktorá nás má motivovať a povzbudiť k čítaniu Biblie. Učiteľom a duchovným vďaka za ich prácu. Dúfam, že sa o rok opäť stretneme. V. Lisáková

Stretnutie na detských službách Božích

24. apríla 2016 sme sa stretli v Ožďanoch aj na detských službách Božích s témou o prorokovi Jonášovi. Sme vďační Pánu Bohu za dar Jeho slova, ktoré je stále poučné. Pripomíname si chyby, ktorých sa dopustil aj prorok Jonáš. Každý človek má šancu sa poučiť z chýb tých druhých. Dôležité je mať otvorené srdce a […]

Biblické časy

Dnes na biblickej hodine sme mali veľmi krásny zážitok. Spoznávali sme biblické časy ako sa žilo v dobách Pána Ježiša. Akým spôsobom si v biblických časoch zarábali  ľudia na živobytie, v akých domoch žili, čím sa živili, čo bolo ich každodenným chlebom a akým spôsobom pochovávali. V Biblii sme hľadali odkazy, ktoré nám odhaľovali rôzne […]

Scrabble

S mladými na fare sme mali akciu pod názvom pôstne scrabble. Téma bola nanajvýš aktuálna, lebo zachytávala udalosti Veľkého týždňa, ktorý opisuje utrpenie Pána Ježiša. V chrámoch Božích sa zachováva pašiové čítanie. Mladí ľudia majú celkom iný pohľad na otázky viery vo vzkriesenie. Náš program zachytával cestu utrpenia, po ktorej kráčal Boží Syn. Zaujímavým spôsobom […]