Archív štítkov: stretnutie

Aktuálne

Misijný deň

V sobotu sme prežili krásny misijný deň v CZ Gemer. Téma stretnutia bola “Ako môže Pán Ježiš  zmeniť  beznádej na nádej…”  Hlavnú tému mal brat senior Lupták, brat farár Olivér Nagy všetkých prítomných privítal a zároveň sa poďakoval organizátor za všetku ich snahu a námahu, ktorú vynakladajú pri organizovaní takýchto požehnaných podujatí. Brat biskup Milan […]

Ekumenické služby Božie

V obci Bohúňovo sme sa stretli  ne ekumenických službách Božích v reformovanom kostole, kde odznelo slovo Božie z úst troch farárov. Zároveň sme mali aj pekný a milý program v záhrade evanjelického kostola. Sme vďační Pánu Bohu za krásne  prežité chvíle.

Vy ste soľ zeme

Medzinárodne stretnutie kresťanov v strednej Európe sa konalo v Budapešti v športovej hale. Program stretnutia sa začal službami Božími a v priebehu niekoľkých dní sme si mohli vybrať z bohatého programu, ktorý bol pripravený usporiadateľmi. Téma tohtoročného stretnutia bola “Vy ste soľ zeme…” a či naozaj dnešný kresťan je skutočnou soľou a či sme nestratili […]

Ekumenické služby Božie

V obci Širkovce sa konali ekumenické služby Božie. Prijali sme pozvanie brata farára Bélu Pohóczkého, ktorý je vášnivým zberateľom starých poľnohospodárskych strojov a iných náradí, ktoré sa použivali v dávnych dobách. Súčasťou výstavy bol aj parný stroj, ktorý prešiel až 5000 km z Anglicka do Širkoviec. Oplatí sa ísť si to pozrieť. Viac fotiek na […]

Vy ste soľ Zeme

Medzinárodné stretnutie evanjelikov strednej Európy bude v tomto roku v Budapešti. V prílohe si môžete prečítať krátky zostrih z programov, ktoré sú pripravované pre všetkých kresťanov, na sobotu. Kto má záujem môže sa prihlásiť cez našu email adresu.

Návštevy a podujatia

Na službách Božích sme prijali generálneho konzula so svojou rodinou, ktorí nás poctili aj svojim pozdravom. Sme radi, že môžeme udržiavať dobré vzťahy a zároveň hostia sa veľmi príjemne cítili v našom kostole. Po službách Božích bola  krátka rozprava. Z nášho zboru sme sa hojne zúčastnili aj pamiatky holokaustu na židovskom cintoríne  v Rimavskej Sobote.

Stretnutie na detských službách Božích

24. apríla 2016 sme sa stretli v Ožďanoch aj na detských službách Božích s témou o prorokovi Jonášovi. Sme vďační Pánu Bohu za dar Jeho slova, ktoré je stále poučné. Pripomíname si chyby, ktorých sa dopustil aj prorok Jonáš. Každý človek má šancu sa poučiť z chýb tých druhých. Dôležité je mať otvorené srdce a […]

Pastieri, pastieri

Pomaly sa nám kráti Adventný čas, ktorý bol naplnený detským smiechom, túžbou, prekvapením a radostnými chvíľami na detských stretnutiach. Na všetkých stretnutiach sme mali biblické príbehy, biblické filmy a kresťanské piesne spojené s tvorivými dielňami. Zároveň sme nacvičovali aj koledy. Je veľmi dôležité, aby sme rástli aj duchovne, aby sviatky mali iný a hlbší rozmer.