Archív štítkov: škola

Futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu

Dňa 6. septembra 2014 sa konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Uskutočnil sa na pôde CZ ECAV Rimavská Sobota v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej. Turnaj sa začal rannou pobožnosťou, ktorú mala sestra farárka − spirituálka na EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote Viktória Lisáková na základe textu […]

Biblická olympiáda v Rimavskom senioráte

Už tradične ako býva zvykom seniorátne kolo biblickej olympiády sa konalo v priestoroch cirkevnej školy v Rimavskej Sobote. Po zahájení, privítaní a modlitbe sa naši malí olympionici pustili do testov, ktoré odhaľovali ich poznatky zo Starej ako aj z Novej zmluvy. Po namáhavej práci, ktorú napokon dokončili priniesli svoje očakávané výsledky. Na 1. mieste v 1.kategórii sa umiestnil Ondrej […]

Ukrižovaný a Vzkriesený

Oslava vzkriesenia Krista Pána sa niesla v znamení radostných chvíľ počas Veľkonočnej nedele v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote.  Deti mali veľmi pekné pásmo pod názvom „Ukrižovaný a Vzkriesený Pán“. Sme radi, že aj malých poslucháčov môžeme zapojiť do slávnostných chvíľ. Sestra farárka Viktória Lisáková mala veľkonočnú kázeň o pečati, ktorou bol zapečatený hrob Pána Ježiša a akým spôsobom sa […]

Mikulášska nádielka

V piatok sa Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote zmenila na rozprávkový svet. Službami Božími sa otváral nový školský deň, na ktorom  sestra spirituálka vysvetlila podobenstvo o svetle a zdôraznila kto je tým pravým a skutočným svetlom nášho života. Neskôr sme mali aj biblického milionára kde sa trochu preskúšali naše vedomosti, ktoré sú spojené s adventným očakávaním. V našej […]

Adventný čas

Už tradične adventný čas v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote otvárajú naši malí prváci z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, ktorí svojim detským vystúpením vnášajú radosť do všedných dní nášho každodenného života. Nové adventné obdobie je spojené s novými očakávaniami. Naši prváci svojim dramatickým adventným pásmom a s dvoma adventnými piesňami priblížili dôležitosť adventného času. Sestra farárka vo svojej kázni […]

„Reformačný lapbook“

     V tomto roku sme opäť spolu prežívali deň reformácie na evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote. Tohtoročná téma sa niesla v znamení prehĺbenia sa do poznania evanjelickej cirkvi. Po reformačných službách Božích sme boli rozdelení do dvoch skupín. Žiaci prvého stupňa ako symbol cirkvi si pripravovali maketu lodí. V kázni nám sestra spirituálka Viktória Lisáková vysvetlila, že […]

Otvorenie školského roka 2013/2014

Na slávnostných službách Božích sa dnes, 2.septembra 2013, slávnostne zahájil na Evanjelickej Základnej škole Zlatice Oravcovej školský rok 2013/2014.  Žiakom ako aj učiteľom prajeme mnoho Božieho požehnania.

Štyri veci na prežitie

V sobotu 22.júna 2013sa konalo stretnutie dorastu  Rimavského seniorátu v Rimavskej Sobote v priestoroch EZŠ-ZO. Jeho téma bola: „Štyri veci na prežitie“. Mládež a vedúci zo SEM Košice nám pútavým spôsobom priblížili, čo je viera a čo je potrebné, aby práve ona prežila v našich životoch. Čo teda k tomu potrebujeme? 1. Kompas – Bibliu 2. Horolezeckú sedačku s poistkou […]

Akadémia EZŠ Zlatice Oravcovej

            Každý človek po sebe čosi zanecháva. Raz je to dobré inokedy bolestivé. Podobne aj žiaci Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote spolu so svojimi učiteľmi si pripomenuli 1150.Výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie dnešnej Moravy. Vystúpenie malo dve časti náučno-vzdelávaciu  a školskú, s ktorou sme chceli obohatiť a spestriť život našich detí. Školská akadémia našich žiakov sa […]